Liisan Kauneusmaan tietosuojaseloste

Laadittu 25.5.2018

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Liisan Kauneusmaa
Syväraumankatu 6 , 26100 Rauma
Y-tunnus: 2412497-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yrittäjä Liisa Tuominen
puh. 044-0828 415
liisankauneusmaa@outlook.com

Rekisterin nimi

Liisan Kauneusmaan  asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on Liisan kauneusmaan ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet, kuten sähköisen uutiskirjeen ja ajankohtaisen tiedon lähettäminen

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
 • asiakkaan lähettämät sähköposti/tekstiviestit sekä teksti- tai videoviestit
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan vuosittain. Mikäli henkilötieto ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitustaan varten, se poistetaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään kasvotusten, puhelimitse, sähköpostilla tai pikaviestimillä
 • kotisivujen lomakkeen kautta tai muulla vastaavalla tavalla
 • Timma-palvelun ajanvarauksen kautta . Timman tietosuojaselosteen voit lukea täältä>>>

Evästekäytännöt

Www-sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). 

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa selain ja käyttää näin saatua tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastollisen seurantaan.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut ja niillä käytetty aika
 • selaintyyppi ja päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle
 • miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle

Kolmannen osapuolen evästeet

Www-sivustollamme on painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Käytettäessä näitä painikkeita, käytettävältä palvelulta voidaan asettaa eväste käyttäjän päätelaitteelle. Nämä evästeet eivät ole Liisan Kauneusmaan hallinnassa. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä on kyseisen osapuolen nettisivulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käytön kannalta tarpeellista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.

Virheellisten tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto
  Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa johon on pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja ja joilla on salassapitosopimus.
 • Sähköisesti tallennetut tiedot
  Asiakastietoja sisältävän järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja ja joilla on salassapitosopimus.